Działania dla
Dużych Rodzin

Prowadzimy działania dla rodzin wielodzietnych z Toruńską Kartą Dużej Rodziny.
Zapraszamy do brania udziału w naszych wydarzeniach!