Działania dla Seniorów

Aktywizujemy osoby w wieku 65+ z Torunia.
Organizujemy m.in. wydarzenia kulturalne, regularne kawiarenki tematyczne, spacery i zajęcia sportowe