Podziękowania dla Rady Seniorów

Fundacja Archipelag Inicjatyw, organizator Kamienicy Inicjatyw, pragnie złożyć podziękowania Radzie Seniorów Miasta Torunia za współpracę w 2017 roku.

Nasz projekt od początku cieszył się wsparciem Rady Seniorów oraz mógł liczyć na dobre wskazówki i życzliwość. Żywimy nadzieję, że zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni na samym początku działań zostało przez nas dobrze wykorzystane.

Ważnym wydarzeniem, na drodze współpracy, było dla nas spotkanie Rady Seniorów, które odbyło się w marcu 2017 w Kamienicy Inicjatyw.

Nasze drzwi są zawsze dla Państwa szeroko otwarte! Dziękujemy za wsparcie, dobrą radę oraz zaufanie!