Działania dla
Seniorów

Aktywizujemy osoby w wieku 65+ z Torunia.
Organizujemy m.in. wydarzenia kulturalne oraz
regularne kawiarenki tematyczne, które są miejscem spotkań i dyskusji.