Rekrutacja do Akademii Języka Angielskiego

Zaczynamy nowy rok zajęć z języka angielskiego w Kamienicy Inicjatyw! Uczymy języka angielskiego wszystkie dzieci, które pragną poznać lub rozwinąć umiejętność posługiwania się językiem, w którym komunikuje się cały świat. Zajęcia są nieodpłatne i przeznaczone dla rodzin z Toruńską Kartą Dużej Rodziny. 

Zapraszamy wszystkich, małych i dużych, początkujących i zaawansowanych. Razem utrwalimy stosowanie zasad gramatycznych oraz rozszerzymy zasób słownictwa! Zapewniamy swobodę i miłą atmosferę w kameralnych grupach w zależności od poziomu i wieku uczestników.

Zajęcia będą odbywają się raz w tygodniu w wymiarze:

– 45 minut dla grup do lat 7

– 90 minut dla grup starszych.

Zajęcia prowadzi Pan Mikołaj Pawlak – młody, ale doświadczony nauczyciel, który z pasją rozwinie w dzieciach warsztat języka angielskiego.

Semestr rozpoczyna się 18 września i trwa do 15 grudnia. Dniami wolnymi od zajęć podczas są 2 i 3 listopada.


Rekrutacja:

Czas: Rekrutacja trwa od 5 do 15 września.

Zapisy: Zapisy odbywają się osobiście w Kamienicy Inicjatyw przy ul. Kopernika 22 w godzinach od 8.00 do 16.00. Specjalnie na okres rekrutacji w dniach 6 września (środa) oraz od 12 do 15 września Kamienica będzie otwarta do godziny 18.00. Do zapisania wymagana jest Toruńska Karta Dużej Rodziny.

Podczas zapisów nie musi być dziecka, które będzie uczęszczało na zajęcia. Rodzic wypełnia sam odpowiedni formularz i podpisuje regulamin zajęć.

Grupy: Poniżej przedstawiamy Państwu opis grup językowych z sugestiami wieku. Państwo sami decydują, do której grupy chcą posłać swoje dzieci. W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany grupy w czasie roku szkolnego.

Opis grup:

1. Poziom pierwszy (sugerowany wiek dzieci od 7 do 9 lat) – zajęcia trwają 45 minut raz w tygodniu od 16.00 do 16.45 (do wyboru poniedziałek, wtorek lub czwartek) 

Celem naszej pracy jest zapoznanie dzieci z strukturami najczęściej występującymi w j. angielskim i budowanie motywacji do nauki języka obcego. Zależy nam na tym, żeby dziecko kojarzyło naukę języka obcego z miłą i bezpieczną atmosferą oraz miało jak najwięcej możliwości do aktywnego udziału w zajęciach. Dzieci uczą się głównie języka mówionego. Czytanie i pisanie jest uzupełnieniem omawianego materiału. Większość zajęć odbywa się według schematu Presentation Practice Production.

Kurs zalecany jest dla dzieci, które lubią wytężać swoje umysły nie tylko przy grach i łamigłówkach językowych ale też przy uczeniu się słówek i wyrażeń na pamięć. Jeśli Twoje dziecko potrafi pokazać, gdzie jest „tu”, a gdzie „tam” i wie jak po angielsku jest „ona” lub „oni” to trudności napotkane na na zajęciach nie powinny stanowić problemu.

W początkowej fazie zajęć przedstawiany jest dzieciom materiał językowy. Kolejnym etapem są ćwiczenia lub zadania sterowane, w których dzieci posługują się narzędziami językowymi przedstawionymi przez lektora. Ostatni etap zajęć polega na samodzielnym wykorzystaniu nowo poznanych struktur, często w formie gier lub zajęć artystycznych. Zakres nowo wprowadzonego materiału na zajęciach jest niewielki w porównaniu do czasu spędzonego na powtarzaniu materiału językowego. Znaczącym elementem zajęć są gry i zajęcia artystyczne mające na celu zachęcić dziecko do obcowania z językiem angielskim.


2. Poziom drugi (sugerowany wiek od 9 do 11 lat) – zajęcia trwają 1,5 godziny raz w tygodniu od 17.00 do 18.30 (do wyboru poniedziałek  lub wtorek) 

Celem naszej pracy jest rozwój umiejętności językowych i budowanie motywacji do nauki języka obcego. Zależy nam na tym, żeby dziecko kojarzyło naukę języka obcego z miłą i bezpieczną atmosferą oraz miało jak najwięcej możliwości do aktywnego udziału w zajęciach

Kurs zalecany jest dla dzieci, które miały już kontakt z j. angielskim. Jeśli Państwa dziecko potrafi już przedstawić się, powiedzieć jakie rzeczy lubi robić lub jeść, a powtórzenie słowa w obcym języku nie jest problemem to świetnie odnajdzie się w tej grupie.

Materiał jest przerabiany razem z lektorem w czasie zajęć, prace domowe pojawiają się rzadko jeśli w ogóle. Dzieci uczą się głównie języka mówionego. Czytanie i pisanie jest uzupełnieniem omawianego materiału. Większość zajęć odbywa się według schematu Presentation Practice Production. W początkowej fazie zajęć przedstawiany jest materiał językowy. Kolejnym etapem są ćwiczenia lub zadania sterowane, w których dzieci posługują się narzędziami językowymi przedstawionymi przez lektora. Ostatni etap zajęć polega na samodzielnym wykorzystaniu nowo poznanych struktur często w formie gier lub zajęć artystycznych. Zakres wprowadzanego zajęciach materiału jest stosunkowo niewielki w porównaniu do czasu spędzonego na jego powtarzaniu. Tematyka kursu dotyczy takich kwestii jak: przyjaźń, zdrowe żywienie, ekologia, formy spędzania wolnego czasu.


3. Poziom trzeci (sugerowany wiek od 10 do 13 lat) – zajęcia trwają 1,5 godziny raz w tygodniu od 17.00 do 18.30 w czwartki. 

Celem naszej pracy jest rozwój wiedzy językowej (z naciskiem na jej praktyczne zastosowanie) i budowanie motywacji do nauki języka obcego. Zależy nam na tym, żeby dziecko kojarzyło naukę języka obcego z miłą i bezpieczną atmosferą, miało jak najwięcej możliwości do aktywnego udziału w zajęciach oraz umiało dostrzec praktyczne zastosowanie umiejętności nabywanych podczas kursu.

Kurs zalecany jest dla dzieci, które miały już kontakt z j. angielskim. Jeśli Państwa dziecko potrafi powiedzieć jakie rzeczy lubi robić, a porównanie dwóch obiektów po angielsku to nie jest dla niej lub niego problemem to świetnie odnajdzie się w tej grupie.

Materiał jest przerabiany razem z lektorem w czasie zajęć, prace domowe pojawiają się rzadko jeśli w ogóle. Dzieci uczą się głównie języka mówionego, poszerzają zakres słownictwa. Czytanie i pisanie jest uzupełnieniem omawianego materiału. Większość zajęć odbywa się według schematu Presentation, Practice, Production. W początkowej fazie zajęć dzieciom przedstawiany jest materiał językowy. Kolejnym etapem są ćwiczenia lub zadania sterowane, w których dzieci posługują się narzędziami językowymi przedstawionymi przez lektora. Ostatni etap zajęć polega na samodzielnym wykorzystaniu nowo poznanych struktur, często w formie gier lub zajęć artystycznych. Czas spędzony na poznawanie nowych struktur jest zbliżony do czasu przeznaczonego na ich powtarzanie. Stopniowo program nauczania jest wzbogacany o trudniejsze struktury. Tematyka kursu dotyczy takich kwestii jak: przyjaźń, zdrowe żywienie, ekologia, formy spędzania wolnego czasu.


4
Poziom czwarty (sugerowany wiek od 14 do 18 lat) – zajęcia trwają 1,5 godziny raz w tygodniu od 17.00 do 18.30 w piątki.

Celem naszej pracy jest rozwój wiedzy językowej, ćwiczenie umiejętności zastosowania nabytej wiedzy i budowanie motywacji do nauki języka obcego. Materiał jest przerabiany razem z lektorem w czasie zajęć, prace domowe pojawiają się rzadko jeśli w ogole. Słuchacze uczą się głównie języka mówionego, poszerzają zakres słownictwa. Czytanie i pisanie jest uzupełnieniem omawianego materiału. Większość zajęć odbywa się według schematu Presentation, Practice, Production.

Kurs kierowany jest do osób, które maja już doświadczenie z j. angielskim, znają podstawowe struktury gramatyczne i zwroty grzecznościowe. Jeśli potrafisz opowiedzieć o historii jakiejś osoby lub przedstawić swoje plany w j. angielskim, a przy tym chcesz wyrazić się artystycznie to znakomicie odnajdziesz się w tej grupie.

W początkowej fazie przedstawiany jest materiał językowy. Kolejnym etapem są ćwiczenia lub zadania sterowane, w których dzieci posługują się narzędziami językowymi przedstawionymi przez lektora. Ostatni etap zajęć polega na samodzielnym wykorzystaniu nowo poznanych struktur. Ten etap zajęć będzie przybierał formę warsztatów teatralnych, podczas których słuchacze będą przygotowywać i opracowywać sztukę teatralną. Zwieńczeniem kursu jest gala, na której uczniowie przedstawią napisaną i przygotowaną przez siebie sztukę.

Kurs kierowany jest do osób, które maja już doświadczenie z j. ang. Znają podstawowe struktury gramatyczne i zwroty grzecznościowe


Zapraszamy do Kamienicy Inicjatyw przy ul. Kopernika 22 w celu zapisania dzieci na zajęcia!

W razie pytań odnośnie grup prosimy o kontakt z Niną Koziołocką pod numerem telefonu 695 791 157.

Kontakt do Kamienicy Inicjatyw: 514 786 113

Akadamia Języka Angielskiego dofinansowana jest ze środków Miasta Toruń oraz Fundacji PZU.