Spotkanie sąsiedzkie

Poznaj swojego sąsiada – spotkania integracyjne!

Spotkanie integracyjne w podwórzu Kamienicy Inicjatyw (bądź innym wybranym miejscu)!

Spotkanie wypełnione będzie grami integracyjnymi mającymi na celu poznanie się uczestników. Dzięki temu, mamy nadzieję nie tylko na jednorazowe, atrakcyjne spotkanie, ale na zapoczątkowanie między uczestnikami relacji i znajomości, które mogą być rozwijane i kontynuowane w przestrzeni Centrum Aktywności Lokalnej Kamienica Inicjatyw.

Pierwsze spotkanie odbędzie się latem 2020 roku.


Kamienica Inicjatyw – Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Kopernika 22
Otwarta: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00.
tel.: 514 786 113
email: biuro@kamienica-inicjatyw.pl

www.kamienica-inicjatyw.pl
www.facebook.com/KamienicaInicjatyw/
www.instagram.com/kamienica_inicjatyw/

Projekt Kamienica Inicjatyw – Centrum Aktywności Lokalnej został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.